Domov » Glosár pojmov a skratiek » Sociálna psychológia

Sociálna psychológia

Sociálna psychológia skúma, ako je správanie jednotlivca alebo skupiny ovplyvnené prítomnosťou a správaním druhých.

Americká psychologická asociácia (APA) ju chápe ako „štúdium toho, ako sú myšlienky, pocity a činy jednotlivca ovplyvnené inými ľuďmi, či už skutočnými, vymyslenými alebo symbolicky reprezentovanými“.

Sociálna psychológia odpovedá aj na tieto otázky:

  1. Ako sa menia myšlienky a rozhodnutia jednotlivcov v dôsledku interakcií s ostatnými ľuďmi?
  2. Môže správanie človeka presne odzrkadliť jeho osobnosť?
  3. Aký je účel sociálneho správania?
  4. Ako ovplyvňuje sociálne vnímanie správanie jednotlivcov?
  5. Ako vznikajú potenciálne škodlivé sociálne postoje, ako sú predsudky?

Späť na glosár

Návrat hore