Domov » Glosár pojmov a skratiek » Sociálna exklúzia

Sociálna exklúzia

Sociálna exklúzia (alebo sociálne vylúčenie) je situácia, keď určitá skupina ľudí nemá rovnaký prístup k príležitostiam a službám, ktoré jej umožňujú viesť dôstojný a šťastný život. Okrem toho, jej členovia nemôžu prispievať k tvorbe pravidiel spoločnosti a sú pre nich nedostupné služby ako infraštruktúra, tečúca voda a podobne…

Na Slovensku trpia sociálnym vylúčením hlavne rómske komunity a niektoré osoby (ľudia bez domova…).

Bojovať proti sociálnemu vylúčeniu sa dá tvorbou inkluzívnejšej spoločnosti. Súčasťou tohto boja môže byť príjmanie zákonov, ktoré napr. garantujú minimálnu mzdu, podpora mimovládnych organizácii…

Späť na glosár

Návrat hore