Domov » Glosár pojmov a skratiek » Riadenie rizík

Riadenie rizík

Riadenie rizík je identifikácia, hodnotenie a kontrola hrozieb pre kapitál, zisky a činnosť organizácie. Zdrojom týchto rizík sú rôzne zdroje. V podnikoch skúma vzťah medzi rôznymi typmi obchodných rizík.

Samotné riziko je pravdepodobnosť, že sa v budúcnosti stane udalosť, ktorá bude mať negatívny dopad na činnosť alebo hodnoty.

Proces riadenia rizík podľa ISO 31000

  1. Identifikácia rizík, ktorým vaša organizácia čelí.
  2. Analýza ich pravdepodobnosti a možného vplyvu.
  3. Vyhodnotenie a upresnenie rizika na základe obchodných cieľov.
  4. Riešenie alebo reakcia na rizikové stavy.
  5. Monitoring výsledkov kontrol rizík a ich úprava.

Späť na glosár

Návrat hore