Domov » Glosár pojmov a skratiek » Preukaz ZŤP

Preukaz ZŤP

Preukaz ZŤP je doklad, ktorý dokladá, že jeho držiteľ patrí medzi zdravotne ťažko postihnuté osoby. Podľa zákona č 447/2008 Z. z. obsahuje tieto náležitosti:

 • názov príslušného orgánu, ktorý preukaz vyhotovil,
 • evidenčné číslo preukazu,
 • fotografiu držiteľa preukazu,
 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia držiteľa preukazu a adresu jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
 • podpis držiteľa preukazu, ak je schopný sa podpísať,
 • miesto a dátum vyhotovenia preukazu,
 • odtlačok úradnej pečiatky orgánu príslušného na vyhotovenie preukazu a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu,
 • poznámku, v ktorej sa uvedie názov preukazu v anglickom jazyku slovami „CARD OF PERSON WITH DISABILITIES“; pri fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou sa uvedú aj slová „nevidiaci – blind“ a pri nepočujúcej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sa uvedú aj slová „nepočujúci – deaf“,
 • ochranné prvky, ktorými sú vodotlač, hologram a zaliatie preukazu do fólie,
 • poučenie

Poznáme dve základné formy:

 • klasický
 • Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Tá druhá sa označuje červenou farbou.

Prečítajte si aj tieto naše články

Ako vybaviť preukaz ZŤP a iné kompenzačné príspevky

Späť na glosár

Návrat hore