Domov » Glosár pojmov a skratiek » Pracovné podmienky

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky predstavujú súhrn fyzických a psychických faktorov, ktorým sú zamestnanci vystavení počas výkonu svojej práce. Môžu významne ovplyvniť zdravie a bezpečnosť zamestnancov, a taktiež ich duševnú pohodu a produktivitu.

20 faktorov, ktoré ovplyvňujú pracovné podmienky:

 1. Fyzikálne prostredie: Je dôležité pre pohodu zamestnanca. Príklady: rozloženie kancelárie, hluk, čistota a bezpečnostné opatrenia.
 2. Pracovná doba a harmonogram: Jedna z podstatných vecí, ktoré ovplyvňujú pracovníkov. Je to vlastne čas, kedy človek pracuje.
 3. Mzdy a platy: Dôležitá motivácia pre zamestnancov. Atraktívni zamestnávatelia ponúkajú konkurenčné platy.
 4. Pracovné zaťaženie: Množstvo práce, ktoré sa od človeka očakáva.
 5. Nadčasy: Práce nad rámec štandardnej pracovnej doby.
 6. Nárok na dovolenku: Priestor na regeneráciu pracovníkov.
 7. Zamestnanecké výhody: Výhody ako zdravotná starostlivosť, členstvo v posilňovni či firemné auto môžu byť taktiež dôležitým faktorom pre spokojnosť pracovníka.
 8. Podpora pracujúcich rodičov: Zlepšuje pracovné podmienky a umožňuje prilákať a udržať si najtalentovanejších zamestnancov.
 9. Medziľudské vzťahy: Spôsob interakcie s kolegami a nadriadenými.
 10. Inklúzia a diverzita: Pocit začlenenia a hodnoty je kľúčový pre spokojnosť.
 11. Manažérska podpora: Zamestnanci, ktorí cítia dôveru a podporu od nadriadených, sú s prácou spokojnejší.
 12. Programy pomoci zamestnancom: Pomáhajú zamestnancom zvládať osobné a pracovné problémy.
 13. Komunikácia: Jasná a správna komunikácia ovplyvňuje pracovné prostredie.
 14. Školenia: Školenia sú dôležitou súčasťou rozvoja pracovníkov.
 15. Príležitosti na rozvoj a kariérny postup: Možnosť kariérneho rastu je pre zamestnancov dôležitá.
 16. Firemná kultúra: Pozitívna firemná kultúra podporuje spokojnosť, zatiaľ čo negatívna vedie k nespokojnosti.
 17. Disciplinárne konania: Spravodlivé disciplinárne konania sú nevyhnutné pre dobré pracovné prostredie.
 18. Dôsledky za chyby: Otvorená kultúra umožňuje zamestnancom poučiť sa z chýb bez strachu z trestu.
 19. Pracovný stres: Stres môže viesť k absenciám, zníženej produktivite a fluktuácii zamestnancov.
 20. Bezpečnosť práce: Prechádzanie fyzickým ujmám je dôležité.

Späť na glosár

Návrat hore