Domov » Glosár pojmov a skratiek » Pracovná psychológia

Pracovná psychológia

Pracovná psychológia (anglicky Industrial and Organizational Psychology) skúma ľudské správanie na pracovisku. Rieši otázky náboru, výberu a umiestňovania, vzdelávania a rozvoja, merania výkonu, motivácie na pracovisku,  systémov odmeňovania, kvality pracovného života, štruktúry práce a ľudského faktora, organizačného rozvoja a spotrebiteľského správania.

Odborníci z tohto odboru študujú a hodnotia individuálnu, skupinovú a organizačnú dynamiku na pracovisku. Zaoberajú sa otázkami, ako napr.: Ako sa robia rozhodnutia? Je komunikácia efektívna? Ako členovia tímu komunikujú a spolupracujú?

Ich zistenia pomáhajú vedúcim organizácie posúdiť, aké treba spraviť zmeny, aby organizácia fungovala lepšie.

Späť na glosár

Návrat hore