Domov » Glosár pojmov a skratiek » Manažérske kompetencie

Manažérske kompetencie

Manažérske kompetencie môžeme definovať ako zručnosti, návyky, motívy, postoje a znalosti, ktoré manažéri potrebujú mať (resp. si ich osvojiť) pre úspešné riadenie podniku alebo inej organizácie.

Základné manažérske zručnosti

  1. Komunikatívnosť
  2. Vysoká emocionálna inteligencia
  3. Schopnosť efektívne riešiť problémy
  4. Optimizmus
  5. Byť tímový hráč
  6. Mať víziu

Späť na glosár

Návrat hore