Fundraising

Fundraising je proces, keď organizácia zhromažďuje finančné alebo vecné príspevky, aby mohla realizovať svoje projekty.

Okrem financií môže isť o lieky, hračky, oblečenie…

Využívajú ho hlavne mimovládne organizácie, ale aj náboženské skupiny, univerzity…

Do fundrasingu patrí aj Svetový potravinový program od OSN. Poskytuje jedlo a vodu približne 160 miliónom ľudí vďaka viacnásobným dobrovoľným darom
Metódy fundraisingu: organizované podujatia, online fundraising, granty a podobne…

Späť na glosár

Návrat hore