Flow

Podľa teórie optimálneho prežívania sa ako Flow označuje stav, kedy sú ľudia ponorení do nejakej činnosti, kedy sa im nič iné nezdá byť dôležité. Pri ňom zažívajú hlboký pôžitok, kreativitu a úplné zapojenie sa do života.

Späť na glosár

Návrat hore