Domov » Glosár pojmov a skratiek » Fázy vývoja tímu

Fázy vývoja tímu

Tímy v priebehu svojej existencie prechádzajú rôznymi fázami. Tieto fázy sú kľúčové a nevyhnutné pre rast tímu, schopnosť čeliť výzvam, riešiť problémy, plánovať prácu a dosahovať výsledky  Najbežnejší rámec pre ne vyvinul Bruce W. Tuckman v polovici 60. rokov.

  • Vznik – vznik skupiny
  • Formovanie – testovanie celého tímu
  • Búrka – tímový konflikt ako odpoveď na požiadavky pre dosiahnutie cieľov
  • Normovanie – vznik súdržnosti v tíme
  • Optimálny výkon – schopnosť riešiť problémy
  • Koniec – ukončenie činnosti tímu

Napriek tomu, že vzniklo aj niekoľko iných pohľadov na vývoj tímov, Tuckmanov model sa používa dodnes.

Medzi alternatívne pohľady na túto problematiku patri Cogov rebrík, Wheelenov model.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v našom článku: https://www.aptet.sk/ako-na-efektivne-riadenie-pracovneho-timu/

Späť na glosár

Návrat hore