Domov » Glosár pojmov a skratiek » Facilitátor

Facilitátor

Facilitátor je človek, ktorý pomáha iným ľuďom alebo organizáciám robiť veci jednoduchšie, resp. nájsť odpoveď na problém tak, že diskutuje a navrhuje spôsoby riešenia.

Facilitácia je zapojenie účastníkov do tvorby, objavovania a uplatňovania poznatkov o učení. Narozdiel od prezentácie, ktorú môžeme charakterizovať ako „autoritu na javisku“ facilitácia zvyčajne zahŕňa kladenie otázok, moderovanie diskusie a pomoc účastníkom učiť sa.

Využívajú ju napr. koučovia s cieľom pomôcť študentom získať, udržať si a aplikovať vedomosti a zručnosti.

Späť na glosár

Návrat hore