Domov » Glosár pojmov a skratiek » Budovanie tímu

Budovanie tímu

Budovanie tímu (teambuilding) je technika, ktorá sa používa na zlepšenie výkonnosti a efektívnosti tímov. Zvyčajne sa jedná o zamestnancov rôznych firiem, organizácii a podobne. Je to systematický proces, ktorý zahŕňa rôzne aktivity, s cieľom posilniť väzby a spoluprácu medzi členmi tímu.

Obvykle sa jedna o tímy vo firmách a organizáciách.

Štyri základné prístupy budovania tímu sú nasledovné:

  • Stanovenie cieľov – stanovenie cieľa tímu
  • Objasnenie úlohy – základný cieľ, aby členovia pochopili zadanú úlohu
  • Riešenie problémov – identifikácia problémov
  • Medziľudské vzťahy – prehlbovanie väzieb medzi členmi tímu.

Späť na glosár

Návrat hore