Asertivita

Asertivitu môžeme definovať ako schopnosť postaviť sa za svoje práva alebo za práva ostatných bez toho, aby ste boli agresívni alebo pasívne prijímali krivdu. Jej cieľom je povzbudzovať ostatných, aby boli otvorení a úprimní v súvislosti s ich názormi, prianiami a pocitmi, a to tak, aby obe strany konali primerane.

Asertívne osoby dokážu presadiť svoj názor bez toho, aby škodili ostatným.

V psychológii a psychoterapii je asertivita považovaná za zručnosť, ktorú možno naučiť a za komunikačný štýl. Je charakterizovaná sebavedomým vyjadrovaním svojho stanoviska bez potreby dôkazov, pričom rešpektuje práva druhých a zároveň bráni svoje vlastné.

Späť na glosár

Návrat hore