Domov » Glosár pojmov a skratiek » Analýza práce

Analýza práce

Analýza práce je proces, ktorý slúži na pochopenie, akým spôsobom sa jednotlivé pracovné úlohy vykonávajú, aká je ich dôležitosť a ktoré ľudské vlastnosti sú potrebné na ich úspešné vykonanie. Jeho cieľom je je v podstate vytvoriť teóriu o ľudskom správaní v súvislosti s danou prácou, s dôrazom na podporu manažérskych rozhodnutí.

Patrí do oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažmentu a organizačnej psychológie.

Späť na glosár

Návrat hore