Domov » Glosár pojmov a skratiek » Age management

Age management

Age management predstavuje spôsob riadenia organizácie, ktorý prihliada na priebeh životných fáz človeka na pracovisku a zohľadňuje jeho meniacu sa štruktúru a vzájomný pomer zdrojov v priebehu starnutia.

Späť na glosár

Návrat hore