Domov » Glosár pojmov a skratiek » Abstraktné myslenie

Abstraktné myslenie

Abstraktné myslenie je schopnosť porozumieť a premýšľať o zložitých konceptoch ktoré sú skutočné, no nie sú viazané na konkrétne skúsenosti, predmety, ľudí alebo situácie.

Zahŕňa myšlienky a princípy, ktoré sú často symbolické alebo hypotetické. Viete ho využiť napr. vo filozofii, poprípade ak rozmýšľate o najetickejšom spôsobe podnikania alebo tvoríte umelecké dielo.

Abstraktné myslenie vs. konkrétne myslenie

Konkrétne myslenie sa viaže na skúsenosti alebo predmety, ktoré je možné priamo pozorovať. Ľudia využívajúci konkrétne myslenie sa zvyčajne sústredia na postupy súvisiace s tým, ako by sa mala úloha vykonávať. Abstraktní myslitelia sa viac zameriavajú na dôvody, prečo by sa úloha mala vykonávať.

Späť na glosár

Návrat hore