ISP

ISP je skratka pre integračný sociálny podnik.

Podľa Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je integračný podnik verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.

Späť na glosár

Návrat hore