IPS

skratka z angl. Individual Placement and Support (individuálne umiestnenie a podpora)

je metódou podporovaného zamestnávania, ktorá vychádza z presvedčenia, že každý je schopný pracovať, pokiaľ sa pre daného človeka podarí nájsť správny druh práce (vrátane pracovných podmienok) a je mu poskytnutá správna podpora.

Návrat hore