dom pracovnej schopnosti

je grafický model konceptu pracovnej schopnosti v organizácii.

Návrat hore