Hodnoty

Hodnoty u ľudí je možné definovať ako naše najhlbšie túžby stať sa takým človekom, akým naozaj chceme byť. Medzi tzv. základné hodnoty patria pravda, čestnosť, lojalita, láska, mier atď., pretože vyzdvihujú základnú dobrotu ľudských bytostí a spoločnosti ako celku.

Späť na glosár

Návrat hore