Domov » Vzdelávanie a poradenstvo » PROFESNÍ SENIORITA® – Smerom k úspešnej profesijnej seniorite

PROFESNÍ SENIORITA® – Smerom k úspešnej profesijnej seniorite

uspesna seniorita 2023

Finnish Institute of Occupational Health získal za vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITYTM 1. cenu na medzinárodnej súťaži na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone.

Zatiaľ čo v kontinentálnej Európe sa dlhodobo presadzovala kultúra predčasného odchodu do dôchodku, v Škandinávii sa ujala vekovo neutrálna politika a s ňou aj nárok na prácu v akomkoľvek veku. Práve fínsky vzdelávací program, ktorý sa zameriava na zlepšenie riadenia kariéry, motivácie a duševnej pohody zamestnancov sa javí ako najprogresívnejší, s vedecky preukázateľnou efektivitou. Inovatívnym spôsobom pomáha vyrovnať sa na pracovisku s výzvami, ktoré sú spôsobené  rýchlo sa meniacimi pracovnými podmienkami.

PROFESNÍ SENIORITA® – Smerom k úspešnej profesijnej seniorite je licencovaný, vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITYTM určený pre Slovenskú a Českú republiku na zlepšenie kariérneho riadenia, motivácie a duševnej pohody zamestnancov.

Čo získa zamestnávateľ?

  • Spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec
  • Zníženie fluktuácie zamestnancov = zníženie nákladov
  • Podporou zamestnancov sa dosiahne lepšia kvalita ich práce
  • Posilnenie motivácie zamestnancov zapojiť sa do celoživotného vzdelávania
  • Predchádzanie syndrómu vyhorenia a depresií zamestnancov
  • Predĺženie a skvalitnenie profesijného života/prevencia  predčasného odchodu do dôchodku vysokokvalifikovaných  zamestnancov
  • Aktívny prístup zamestnancov k zmenám, ktoré prináša PRIEMYSEL 4.0
  • Využitie vysokého potenciálu vekovej rôznorodosti na pracovisku

Rozsah: 16 hod.

Záruka kvality

Aptet n.o, je autorizovaný poskytovateľ tohto vzdelávacieho programu Finnish Institute of Occupational Health.

Návrat hore