Domov » Vzdelávanie a poradenstvo » Podpora pracovnej schopnosti

Podpora pracovnej schopnosti

pracovna schopnost workshop 2023

Čo sa naučíte:

  • rozvíjať zručnosti pre svoje pracovné uplatnenie
  • rozvíjať schopnost zvládat zmeny
  • plánovať pracovné i osobné ciele
  • hladať riešenia týkajuce se pracovného uplatnenia v neustále se menaicom prostredí
  • podporovať svoju duševnú pohodu
  • predcházať syndrómu vyhorenia a depresii
  • posilniť postoj k celoživotnému vzdelávaniu

Rozsah:

  • 16 hodín skupinovej facilitácie
  • 1 hodina individuálneho poradenstva

Poradenský program je určený pre všetky vekové kategórie v produktívnom veku.

Igor Hrošovský - facilitátor

Od roku 1991 prešiel rôznymi manažérskymi pozíciami v komerčnej sfére. Posledných 10 rokov sa intenzívne venuje tréningu, koučingu a vzdelávaniu pracovníkov. Špecializuje sa na facilitáciu v medzigeneračnom priestore a úspešné komunikačné stratégie.

Stanislav Lőrincz - facilitátor

Andragóg, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje vzdelávaniu dospelých a špecializuje sa využívanie sociálno-andragogického poradenstva pri odstraňovaní sociálnych problémov. Aktuálne je vedúcim výskumného tímu Slovenskej asociácie age managementu v medzinárodnom projekte Erasmus+, ktorý skúma možnosti uplatnenia manažmentu pracovnej schopnosti (work ability management) na Slovensku.

Návrat hore