Domov » Vzdelávanie a poradenstvo » Inakosti v kariérnom poradenstve

Inakosti v kariérnom poradenstve

Starnutie je proces s ktorým sa musíme vyrovnať každý z nás v sebe i u svojich blízkych. V súčasnej dobe však starnutie značnej časti obyvateľstva predstavuje rastúci problém i pre všetky rozvinuté spoločnosti.

  • kariérna príprava budúcich zamestnancov – nikdy nemôžete druhýkrát urobiť prvý dojem,
  • otvorená kariéra na pracovisku aj pre 50+,
    Age Management nie je mýtus,
  • nevyužitý potenciál miestnej komunity na pracovisku,
  • CSR – výhody spolupráce s registrovaným sociálnym podnikom,
  • kariérne poradenstvo v procese integrácie znevýhodnených a zraniteľných.

Rozsah: 1,5 hod.

Igor Hrošovský - lektor

Od roku 1991 prešiel rôznymi manažérskymi pozíciami v komerčnej sfére. Posledných 10 rokov sa intenzívne venuje tréningu, koučingu a vzdelávaniu pracovníkov. Špecializuje sa na facilitáciu v medzigeneračnom priestore a úspešné komunikačné stratégie.

Návrat hore