Domov » Vzdelávanie a poradenstvo » Analýza vzdelávacích potrieb

Analýza vzdelávacích potrieb

Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.

  • prečo je analýza nevyhnutná a kto sa na nej podieľa,
  • bez analýzy nebudú ciele vzdelávania,
  • metódy získavania dát,
  • prečo je dôležité myslieť na hodnotenie efektivity už pri analýze,
  • prečo skúmať potreby organizácie/pracovnej pozície a nezanedbať indivduálne preferencie účastníkov.

Rozsah: 1,5 hod.

Stanislav Lőrincz - lektor

Andragóg, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje vzdelávaniu dospelých a špecializuje sa využívanie sociálno-andragogického poradenstva pri odstraňovaní sociálnych problémov. Aktuálne je vedúcim výskumného tímu Slovenskej asociácie age managementu v medzinárodnom projekte Erasmus+, ktorý skúma možnosti uplatnenia work ability managementu na Slovensku.

Návrat hore