vedomosti

sú všetky osvojené, pochopené a zapamätané informácie.

Návrat hore