schopnosť

je individuálny potenciál človeka pre vykonanie určitej činnosti v budúcnosti.