kompetencia

je nadobudnutou kombináciou vedomostí, zručností a osobnostných vlastností, ktorú človek využíva pri úspešnom vykonávaní určitej činnosti.