IPS

skratka z angl. Individual Placement and Support (individuálne umiestnenie a podpora) je metódou podporovaného zamestnávania, ktorá vychádza z presvedčenia, že každý je schopný pracovať, pokiaľ sa pre daného človeka podarí …

IPS Čítajte viac »