flow

podľa teórie optimálneho prežívania je to stav, kedy sú ľudia ponorený do nejakej činnosti, kedy sa im nič iné nezdá byť dôležité.