AIVD

skratka Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých