Domov » Glosár pojmov a skratiek » Workflow management

Workflow management

Workflow management (riadenie pracovného toku) môžeme definovať, ako proces navrhovania, vytvárania, vykonávania a monitorovania pracovných tokov.

Jeho úlohy:

 • Nastavenie a úprava krokov pracovného postupu
 • Riešenie problémov s nefunkčnými pracovnými postupmi
 • Prispôsobenie pracovných postupov meniacim sa podmienkam
 • Vytváranie a presadzovanie požiadaviek na dokumentáciu pracovného toku
 • Udržiavanie informovanosti všetkých zainteresovaných strán a udržiavanie štandardizovaného komunikačného systému pracovného toku
 • Riadenie prístupu k pracovným postupom nie je vhodné na otvorené zdieľanie
 • Generovanie a balenie zostáv pracovného toku na použitie v operáciách riadenia väčších obchodných procesov (BPM).

Výhody Workfolow managementu

 • Uľahčuje úlohy: Lepší prehľad o vašich procesoch vám umožňuje identifikovať a odstrániť úzke miesta a zbytočné úlohy, čím zvyšuje efektivitu.
 • Zvyšuje transparentnosť: Riadenie pracovného toku zhromažďuje údaje o vašich procesoch, čo vám umožňuje lepšie pochopiť, čo sa deje vo vašom tíme.
 • Zlepšuje komunikáciu: Komunikácia na pracovisku môže byť často chaotická, ale riadenie pracovného toku používa nástroje, ako sú automatické upozornenia na včasné aktualizácie. Zvýšená transparentnosť: Taktiež znižuje potrebu nadbytočných správ.
 • Zabezpečuje zodpovednosť zamestnancov: Riadenie pracovného toku poskytuje zamestnancom jasný prehľad o očakávaniach, čo im umožňuje prevziať zodpovednosť za svoje projekty a eliminuje potrebu mikromanažmentu.

Späť na glosár

Návrat hore