Webinár

Webinár je vlastne webový seminár. Sú to  videoprezentácie, workshopy alebo prednášky, konané online. Zvyčajné sú interaktívne. Oproti klasickým seminárom majú mnoho výhod, napr. nemusíte platiť priestory, môžete byť v kontakte s ľuďmi z celého sveta, poprípade viete nahrať záznam a poslať im ho neskôr.

Môžu mať tieto účely: vzdelávanie, výuka používateľov, predvedenie projektov, komunikácia so zákazníkmi.

Typy webinárov:

  1. Slajd: Využíva sa na edukačné účely. Informácie sú vizuálne predstavené pomocou snímok prezentácie.
  2. Priamy prenos: Umožňuje bližšie prepojenie s publikom.
  3. Textový chat: Publikum môže klásť otázky a budovať vzťah s prezentujúcim cez textovú komunikáciu.
  4. Tabuľa: Vizualizácia zložitejších konceptov pomocou kreslenia a zapisovania na virtuálnu tabuľu.
  5. Webinár zo záznamu: Vopred nahratá prezentácia, ktorá sa prehráva v čase konania webinára, doplnená živým chatom.
  6. Zdieľanie obrazovky: Vhodný pre krokové demonštrácie v softvérových aplikáciách, kedy publikum sleduje obrazovku prezentujúceho.
  7. Ankety: Umožňujú zhromaždiť štatistiky a informácie priamo od publika prostredníctvom hlasovacích ankiet.

Späť na glosár

Návrat hore