Vedomosti

Vedomosti sú všetky osvojené, pochopené a zapamätané informácie. Dajú sa získať skúsenosťou alebo učením.

Späť na glosár

Návrat hore