Domov » Glosár pojmov a skratiek » Vedenie tímu

Vedenie tímu

Vedenie tímu (team leadership) môže mať viacero významov. V podnikaní môže isť o riadenie a vedenie zamestnancov. Vedúci tímov alebo tímlídri sú väčšinou zodpovední za projekty alebo úkony v spoločnosti. Zároveň majú za úlohu dosahovanie rôznych cieľov.

Členom tímu prideľujú rôzne úlohy a monitorujú ich plnenie.

Prečo je team leadership dôležitý?

Organizácia zvyčajne musí dosahovať určité ciele, aby udržala kvalitu svojej činnosti. Lídri tímov sú kľúčovým prvkom pri tejto činnosti. Dokážu pozitívne komunikovať so svojím tímom a povzbudzovať ho k dosahovaniu týchto cieľov a udržaniu produktivity.

Dobrý timlíder by mal mať:

  • Komunikačné zručnosti
  • Odborné znalosti v odvetví
  • Schopnosť budovať vzťahy
  • Schopnosť riešiť problémy
  • Zručnosti v oblasti time manažmentu
  • Rozhodnosť
  • Schopnosť spolupráce

Prečítajte si aj

Ako na efektívne riadenie pracovného tímu
Objavte potenciál vášho tímu vďaka teambuildingu

Späť na glosár

Návrat hore