Domov » Glosár pojmov a skratiek » Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku je medzinárodné hnutie s cieľom vzdelávania ľudí v dôchodkovom veku. Vzniklo v roku 1973 vo Francúzsku. V rámci neho sú zriaďované inštitúcie, kde starší ľudia môžu získať zaujímavé znalosti, ako práca s PC a podobne…

Okrem šírenia vzdelanosti, majú za cieľ aj udržiavanie duševnej a fyzickej aktivity, nadväzovanie kontaktov a zmysluplné trávenie voľného času.

Vo svete sú najrozšírenejšie dva typy U3V –  francúzsky a anglický. V USA taktiež majú podobné inštitúcie. Ich názov je lifelong learning institutes (v preklade inštitút celoživotného vzdelávania).

Od roku 1990 fungujú U3V aj na Slovensku.

Späť na glosár

Návrat hore