Tvorivosť

Tvorivosť je schopnosť vytvoriť niečo nové, či už ide o riešenie problému, novú metódu alebo zariadenie. Odborníci rozlišujú tvorivosť a kreativitu. Pod pojmom kreativita sa myslí tvorba myšlienok a riešení, ktoré ich autor predtým nepoznal.

Hlavné znaky tvorivých osôb:

  • Autonómia: Tvoriví ľudia majú zvyk byť nezávislí a nekonformní vo svojich myšlienkach a činoch.
  • Znalosti: Väčšinou majú vedomosti z rôznych oblastí.
  • Schopnosť riešiť problémy: Väčšinou dokážu vyriešiť aj závažnejšie problémy
  • Divergentné myslenie: Schopnosť využívania mysle vynaliezavými spôsobmi a hľadanie kreatívnych riešení určitého problému.

Späť na glosár

Návrat hore