Domov » Glosár pojmov a skratiek » Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj môžeme definovať viacerými spôsobmi. Jedna sa o prístup k rozvoju, ktorého snahou je vyvažovanie rôznych potrieb. Zároveň si uvedomuje aj sociálne a ekologické obmedzenia.

Čiže, pri akýchkoľvek rozvojových aktivitách, alebo projektoch sa neuprednostňuje len jedna potreba, resp. cieľ. Nesústredí sa len na jednu oblasť, ale berie ohľad na súčasné i budúce potreby vo všetkých rozmeroch – ekonomickom, sociálnom aj environmentálnom.

Späť na glosár

Návrat hore