TQM

Komplexné riadenie kvality (anglicky: Total Quality Management) je manažérsky prístup, ktorý sa zameriava na zlepšovanie produktov a služieb. Má za cieľ dosiahnuť vynikajúcu zákaznícku skúsenosť (CX).

TQM sa snaží optimalizovať správu dodávateľského reťazca a zároveň identifikovať a minimalizovať chyby. Taktiež kladie dôraz na spoluprácu, komunikáciu a neustále učenie v organizácii s cieľom podporiť tvorivé prostredie a hľadať inovatívne riešenia.

Je to inkluzívny a nepretržitý proces. Zahŕňa rôzne oddelenia v rámci organizácie, z ktorých všetky zohrávajú úlohu pri vývoji a dodávaní výrobku alebo služby. Patria sem tímy venujúce sa dizajnu, inžinierstvu, marketingu…

Základné princípy TQM:

  • Zameranie na zákazníka
  • Zapojenie zamestnancov
  • Integrovaný systém
  • Prístup zameraný na procesy
  • Systematický tok
  • Neustále úsilie
  • Rozhodovanie založené na faktoch
  • Riadenie vzťahov

Späť na glosár

Návrat hore