Domov » Glosár pojmov a skratiek » Time tracking

Time tracking

Time tracking môžeme do slovenčiny preložiť ako zaznamenávania času. Je to proces, pri ktorom sledujeme čas, ktorý trávime nad pridelenými úlohami a plánovanými činnosťami.  Je to cenný zdroj informácii pri meraní produktivity a pomáha spravodlivo a presne odmeňovať zamestnancov za prácu.

Time tracking sa zvyčajne vykonáva za pomoci aplikácii, ktoré nie len zaznamenávajú čas, ale vykonávajú aj analýzy a zostavy. Tie poskytujú prehľad o osobnej a tímovej produktivite, nákladoch a ziskoch, rozdelení času medzi úlohy a projekty a ďalšie.

Príklady aplikácii na time tracking:

  • actiTIME
  • EasyTime
  • TimePilot
  • uAttend
  • myGeoTracking
  • Screenshot Monitor

Späť na glosár

Návrat hore