Domov » Glosár pojmov a skratiek » Technika Pomodoro

Technika Pomodoro

Technika Pomodoro je metóda time managementu (manažovania času). Je založená na striedaní 25 minútových úsekov sústredenej práce, ktoré sú prerušované päťminútovými prestávkami. Po každých štyroch po sebe nasledujúcich obdobiach práce nasleduje prestávka, ktorá trvá 15 až 30 minút.

Každé z týchto období práce je nazývané “pomodoro”, čo je taliansky výraz pre paradajku (v množnom čísle: pomodori). Jej cieľom je zníženie vplyvu vnútorných a vonkajších prerušení na sústredenie a plynulosť práce. Ľuďom môže pomôcť vytvoriť efektívnejšie pracovné návyky, vďaka čomu dokážu urobiť viac práce za krátky čas.

Vynálezcom tejto techniky je Francesco Cirillo, taliansky vývojár a podnikateľ. Počas svojich univerzitných štúdii (80. roky) na organizovanie svojho študijného plánu používal časovač v tvare paradajky.

Späť na glosár

Návrat hore