Domov » Glosár pojmov a skratiek » Talent manažment

Talent manažment

Talent manažment môžeme definovať ako aplikáciu procesov, ktoré povedú k prilákaniu, identifikácii, rozvoji, zapojeniu, udržaniu a nasadeniu jednotlivcov, ktorí sú hodnotní pre danú organizáciu. Je nevyhnutné, aby bol talentový manažment v súlade so strategickými obchodnými cieľmi.

Výhody talent manažmentu:

Strategický prístup k riadeniu talentom prináša mnoho výhod:

  • Vytváranie zmysluplných pracovných príležitostí a príležitostí na rast pre zamestnancov.
  • Vybudovanie vysokovýkonného pracoviska.
  • Prispievanie k inklúzii a rozmanitosti.
  • Podpora neustáleho učenia.
  • Posilnenie „návrhu hodnoty zamestnanca“.
  • Prístup k analýze ľudí pre lepšie obchodné rozhodovanie.
  • Zvyšovanie produktivity

Späť na glosár

Návrat hore