Domov » Glosár pojmov a skratiek » Systém odmeňovania

Systém odmeňovania

Systém odmeňovania je postup na odmeňovanie zamestnancov. Jeho cieľom by malo byť spravodlivé a transparentné odmeňovanie a v prípade, že je to možné, mal by poskytovať stimuly na motiváciu zamestnancov a zlepšovanie ich výkonnosti.

Samotná odmena v tomto kontexte je akákoľvek kompenzácia alebo platba za poskytovanie služieb. Môže isť o mzdu, províziu rôzne príplatky, ale aj nepeňažný stimul ako napr. služobné auto, strava a podobne. Správne nastavený systém odmeňovania môže podniku alebo organizácii pomôcť prilákať kvalitných ľudí a súčasných zamestnancov spraviť viac produktívnymi.

Aký je rozdiel medzi odmenou a platom?

Odmena je široký pojem, ktorého súčasťou je aj plat aj mzda. Pod týmto termínom rozumieme všetky odmeny – peňažné aj nepeňažné. Mzda je pravidelná platba, dohodnutá v pracovnej zmluve.

Späť na glosár

Návrat hore