Staffing

Slovo staffing ma viacero významov. Môže to označovať aj jednu z foriem šikanovania v pracovnoprávnych vzťahoch. Staffing nastáva vtedy, keď zamestnanci šikanujú svojho nadriadeného.

Ďalšie významy sú napr. personálne obsadenie, riadenie pracovnej sily, nábor pracovníkov…

Späť na glosár

Návrat hore