Domov » Glosár pojmov a skratiek » Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť je jeden z prostriedkov na dosiahnutie udržateľnosti. Vzťahuje sa na jednotlivcov a organizácie. Dodržiavanie kľúčových zásad spoločenskej zodpovednosti dokáže pomôcť k tomu, aby akákoľvek organizácia bola dlhodobo životaschopná a úspešná.

Znamená to, že podniky vykonávajú svoju činnosť eticky a berú do úvahy sociálne, kultúrne, ekonomické a environmentálne otázky.

Kľúčové zásady spoločenskej zodpovednosti:

  • organizačné riadenie
  • ľudské práva
  • pracovné postupy
  • životné prostredie
  • spravodlivé prevádzkové postupy
  • spotrebiteľské otázky
  • zapojenie a rozvoj komunity

Späť na glosár

Návrat hore