Domov » Glosár pojmov a skratiek » Sociálne inovácie

Sociálne inovácie

Sociálne inovácie označujú návrh a implementáciu nových riešení spoločenských problémov, poprípade hľadanie nových riešení takýchto neduhov.

Jedná sa o koncepčné, procesné, produktové alebo organizačné zmeny. Ich cieľom je zlepšiť život jednotlivcov a komunít. Pre plné využitie sociálnych inovácii je nevyhnutná politická podpora. Na dosiahnutie ich maximálneho prínosu je nevyhnutné vytvoriť vhodné politické podmienky. Tie by mali zahŕňať spoluprácu verejného, neziskového a súkromného sektora pri navrhovaní a zavádzaní sociálne inovatívnych riešení.

Späť na glosár

Návrat hore