Domov » Glosár pojmov a skratiek » Sociálna spravodlivosť

Sociálna spravodlivosť

Sociálna spravodlivosť ako taká, môže mať niekoľko významov. Vo všeobecnosti ju možno definovať ako férové a spravodlivé rozdelenie zdrojov, príležitostí, a práv pre všetkých ľudí v spoločnosti bez ohľadu na ich sociálne, ekonomické alebo iné rozdiely.

Hlavné tri znaky sociálnej spravodlivosti:

  1. Rovnaké práva
  2. Rovnaké príležitosti
  3. Rovnaké zaobchádzanie

Oblasti, ktoré rieši:

Ekonomická nerovnosť, rasová nespravodlivosť, rodová nespravodlivosť, environmentálna nespravodlivosť.

Späť na glosár

Návrat hore