Domov » Glosár pojmov a skratiek » Samoštúdium

Samoštúdium

Samoštúdium je proces, keď jednotlivec aktívne študuje nové informácie, bez priameho vedenia alebo inštrukcií od učiteľa. Dôležité je stanoviť si ciele a sledovať vlastný pokrok. Treba povedať, že veľa ľudí samoštúdium praktikuje bez toho, aby si to uvedomovali. Nadobudnuté znalosti môžu poslúžiť v práci, ale aj v osobnom živote.

Ako na úspešné samoštúdium?

  1. Precvičujte si určovanie reálnych cieľov
  2. Hľadajte spôsoby na zlepšenie vášho učenia
  3. Udržiavajte si študijné rutiny a prostredie
  4. Študujte podľa vášho vlastného štýlu
  5. Krátkodobé a pravidelné študijné stretnutia sú dôležité
  6. Pravidelné sa testujte
  7. Dodržujte poriadok
  8. Vytvorte si osobný študijný priestor
  9. Kľúčové je zachovávať konzistentnosť
  10. Premýšľajte o svojich študijných návykoch a ich úprave

Späť na glosár

Návrat hore