Domov » Glosár pojmov a skratiek » Riadenie projektov

Riadenie projektov

Riadenie projektov (projektový manažment) je aplikovanie procesov, metód, zručností, vedomosti a skúsenosti k dosiahnutiu konkrétnych cieľov projektu podľa kritérií akceptácie projektu v rámci dohodnutých parametrov.

Vyznačuje sa aj tým, že má konečný výstup a obmedzené časové rozpätie.

Projekt je dočasné a jedinečné úsilie, zamerané na dosiahnutie špecifických cieľov, ktoré možno definovať na základe výstupov, výsledkov alebo prínosov. Obvykle sa posudzuje ako úspešný, ak splní stanovené kritériá akceptácie v rámci dohodnutého časového harmonogramu a rozpočtových obmedzení.

Jedná sa o časovo ohraničenú snahu, ktorej cieľom je vytvoriť niečo nové alebo jedinečné, v súlade s vopred určenými požiadavkami.

Späť na glosár

Návrat hore