Domov » Glosár pojmov a skratiek » Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov (anglicky human resource management, skratka HRM) je proces náboru, prijímania, nasadzovania a riadenia zamestnancov organizácie. Zabezpečuje aj dodržiavanie pracovného práva a noriem a zaoberá sa aj výberom zamestnancov, ich hodnotením a odmeňovaním.

Za tvorbu, zavádzanie a dohľad nad politikami, ktorými sa riadia pracovníci a vzťah organizácie s jej zamestnancami, väčšinou zodpovedá personálne oddelenie spoločnosti.

Čiže pod HRM môžeme chápať riadenie zamestnancov. Samotní pracovníci sú občas označovaní ako ľudský kapitál. Cieľom organizácie je ich efektívne využívať, znižovať riziká a maximalizovať návratnosť investícii.

Späť na glosár

Návrat hore