Domov » Glosár pojmov a skratiek » Rekvalifikácia

Rekvalifikácia

Rekvalifikácia je proces aktualizácie talentu a zručnosti človeka. Zvyčajne má za cieľ udržanie kroku so zmenami na pracovnom trhu. Zjednodušene povedané, znamená to naučiť človeka novú zručnosť, aby mohol vykonávať novú prácu.

Kedy by mala firma pristúpiť k rekvalifikácii?

Ak nastanú zmeny vo vašej organizácii a zamestnanec je vyhodnotený ako nekvalifikovaný na určitú činnosť, vtedy je vhodné pristúpiť k jeho rekvalifikácii, čiže preškoleniu.

K rekvalifikácii je vhodné pristúpiť aj vtedy, ak sa zmenil charakter práce a je potrebné zdokonaliť zručnosti zamestnancov.

Kedy by mal človek siahnuť po rekvalifikácii?

V prípade, že zistíte, že vaše vedomosti už nepostačujú na získanie zamestnania, mali by ste zvážiť možnosť rekvalifikácie. Môžete ju realizovať po vlastnej osy (nájsť si nejaký zaujímavý kurz) alebo s pomocou úradu práce.

Späť na glosár

Návrat hore